שיטות עבודה

הכנת מצע אגר

מיהול מתמיסה באחוז משקלי לתמיסה באחוז משקלי

מיהול מתמיסה בריכוז מולרי לתמיסה בריכוז מולרי

תמיסה בריכוז מולרי ממוצק

הכנת פרפרט של תאי אפיתל לחי מקובעים

מיהול מתמיסה באחוז משקלי לתמיסה בריכוז מולרי

תמיסה באחוז משקלי ממוצק