top of page
Lab Experiments

פרוטוקול שיטות עבודה

מיהול מתמיסה בריכוז מולרי לתמיסה בריכוז מולרי

הוראות
בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

 • בקבוק מדידה 100 מ"ל

 • פיפטה

 • משורה 100 מ"ל

 • בוחש מגנטי ומגנט

 • שולה מגנטים

 • בקבוק 100מ"ל

 • משפך

חומרים
דרושים:

 • 50 מ"ל תמיסת סודיום הידרוקסידי NaOH בריכוז 2M

 • מים מזוקקים

מהלך ההכנה

מודגם על מיהול תמיסת נתרן הידרוקסידי NaOH 2M ל 100 מ"ל תמיסה בריכוז 1M

 1. מִזגו למשורה 50 מ"ל תמיסת סודיום הידרוקסידי בריכוז 2M. דייקו את הנפח בעזרת טפי.

 2. העבירו את התמיסה לבקבוק המדידה.

 3. הוסיפו מים מזוקקים לבקבוק המדידה עד כשני ס"מ לפני קו הסימון.

 4. הוסיפו מגנט וערבבו את התמיסה המהולה על גבי בוחש מגנטי.

 5. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל- 100 מ"ל.

 6. הכניסו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 7. התקבלה תמיסה מהולה פי 2 בריכוז 1M.

 8. מזגו את התמיסה, בעזרת משפך, לכלי אחסון מתאים.

טיפים

פינוי חומרים

stock-photo-scientist-sketching-dna-structure-189666014.jpeg
bottom of page