top of page
Lab Experiments

פרוטוקול שיטות עבודה

תמיסה בריכוז מולרי ממוצק

הוראות
בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

 • בקבוק מדידה 1 ליטר

 • כפית וספטולה

 • פיפטה

 • מאזניים וקערית שקילה

 • בוחש מגנטי ומגנט

 • שולה מגנטים

חומרים
דרושים:

 • 58.44 גר' נתרן כלורי NaCl

 • משטפת מים

מהלך ההכנה

מודגם על הכנת 1 ליטר תמיסת נתרן כלורי NaCl בריכוז 1M

 1. בדקו את המסה המולרית של החומר לפי הרשום על האריזה MW, או לפי הטבלה המחזורית.

 2. לדוגמה: המסה המולרית של נתרן Na הוא 22.99; המסה המולרית של כלור Cl הוא 35.45; והמסה המולרית של נתרן כלורי הוא 22.99 + 35.45 = 58.44 גרם למול.

 3. להכנת 1 ליטר תמיסה בריכוז M1 שִיקלו 58.44 גר' נתרן כלורי והעבירו לבקבוק מדידה.

 4. הוסיפו מים מזוקקים לבקבוק המדידה עד כשלושה ס"מ לפני קו הסימון. ערבבו על גבי בוחש בעזרת מגנט עד להמסה מלאה.

 5. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-1 ליטר.

 6. הכניסו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

טיפים

 • כדי להגיע לדיוק מקסימלי יש לבדוק שהקו התחתון של שטח פני הנוזל (מניסקוס) נמצא על קו סימון הנפח.

 • הריכוז המולרי מבטא את מספר המולים של החומר בנפח סופי של 1000 מ"ל תמיסה.

 • קישור לנוסחה כללית להכנת תמיסות בריכוז מולרי ממוצק:  הסבר להכנת תמיסה בריכוז מולרי ממוצק

פינוי חומרים

stock-photo-scientist-sketching-dna-structure-189666014.jpeg
bottom of page