top of page
Lab Experiments

פרוטוקול שיטות עבודה

תמיסה באחוז משקלי ממוצק

הוראות
בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

כלים דרושים
 • בקבוק מדידה 100 מ"ל

 • בוחש מגנטי ומגנט

 • ספטולה

 • מאזניים וקערית שקילה

 • פיפטה

 • שולה מגנטים

חומרים
דרושים:

חומרים דרושים
 • 1 גר' נחושת כלורית CuCl₂

 • משטפת מים מזוקקים

מהלך ההכנה

מהלך הכנה

מודגם על הכנת תמיסת נחושת כלורית CuCl₂ באחוז משקלי 1%

 1. שִקלו 1 גר' נחושת כלורית והעבירו לבקבוק המדידה.

 2. הוסיפו לבקבוק המדידה מים מזוקקים עד כשלושה ס"מ מתחת לקו הסימון.

 3. ערבבו את התמיסה בעזרת מגנט על בוחש מגנטי.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

טיפים

טיפים

פינוי חומרים

פינוי חומרים
stock-photo-scientist-sketching-dna-structure-189666014.jpeg

מערכי ניסויים

bottom of page