top of page

תכנים נוספים

בעמוד זה תמצאו קישורים לסרטונים ולמאמרים בנושא עבודה במעבדה, כתבות של מכון דוידסון לפי נושא, חומרי לימוד לפי תחום ואפילו קצת השראה: אנשי ונשות מדע ברחבי העולם!

קישורים שימושיים לעבודת הלבורנטים

חישוב והכנת תמיסות בריכוזים מדויקים 2

חישוב והכנת תמיסות בריכוזים מדויקים 3

בטיחות במעבדות ובניסויים בבית הספר

פורטל עובדי הוראה

כלים מומלצים להכנת תמיסות בריכוז מדויק

חישוב והכנת תמיסות בריכוזים מדויקים 1

שימוש בספקטרופוטומטר

בטיחות מעבדה במוסדות החינוך

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר – אונ. בר אילן

חומרי לימוד

אאוריקה

מדעים פור יו

מדעים פור יו

בריינפופ

מדעים פור יו

מדעים פור יו

אתר מורי הפיזיקה

אנשי ונשות מדע בעולם

נשים במדע - מט"ח

נשים במדע - מט"ח

מדענים מפורסמים

מדענים מפורסמים

נשים במדע - הידען

נשים במדע - הידען

דבר אליי בפרסים - מכון דוידסון

דבר אליי בפרסים - מכון דוידסון

נשים במדע - מכון דוידסון

נשים במדע - מכון דוידסון

מדענים מטורפים ששינו את העולם

מדענים מטורפים ששינו את העולם

bottom of page