top of page

סרטונים של שיטות עבודה

מחבר פינתי לבניית עריסת ניוטון

טיטרציה באמצעות תהליך סתירה

עבודה עם פיפטורים

עבודה במיקרוסקופ

בית לנורת לד

אלקטרוליזה של מים

עבודה עם מיקרואורגניזמים(חיידקים, שמרים וכו')

תמיסה באחוז משקלי ממוצק

זיקוק של תערובת אצטון ומים

עבודה עם ספקטרופוטומטר

הכנת מצע אגר

מיהול מתמיסה באחוז משקלי לתמיסה בריכוז מולרי

bottom of page