סרטונים של שיטות עבודה

הכנת פרפרט של תאי אפיתל לחי מקובעים

מיהול מתמיסה באחוז משקלי לתמיסה באחוז משקלי

הכנת מצע אגר

מיהול מתמיסה באחוז משקלי לתמיסה בריכוז מולרי

תמיסה בריכוז מולרי ממוצק

מיהול מתמיסה בריכוז מולרי לתמיסה בריכוז מולרי

תמיסה באחוז משקלי ממוצק