top of page
ממדפסת תלת מימד

במעבדה Make

בית לנורת לד

בית לנורת לד

הוראות

בטיחות:

  • נעליים סגורות, משקפי מגן

ציוד/כלים
דרושים:

  • מלחם

  • בדיל להלחמה

  • שפיץ פלייר

  • חלקי בית הלד

  • דבק Loctite

  • 2 מחברי בננה

  • נורת לד

  • מקור מתח חשמלי

הוראות הרכבה
קובץ הורדה למדפסת תלת ממד

סרטון

bottom of page