top of page
ממדפסת תלת מימד

במעבדה Make

מחבר פינתי לבניית עריסת ניוטון

מחבר פינתי לבניית עריסת ניוטון

הוראות

בטיחות:

 • נעליים סגורות, משקפי מגן

ציוד/כלים
דרושים:

 • דבק חם

 • חוט

 • מספריים

 • סרגל

 • דבק מהיר

 • מקלות ארטיק

 • שיפודים

 • קטר

 • טוש

 • גולות

הוראות הרכבה
קובץ הורדה למדפסת תלת ממד

סרטון

bottom of page