top of page

Make במעבדה

בבתי ספר רבים קיימות היום מדפסות תלת־ממד. טכנולוגיה זו מספקת מגוון רחב של פתרונות, גם בעבודת הלבורנט וגם עבור התלמידים.

כאן תמצאו קבצים להדפסת תלת־ממד, וכן הוראות הרכבה לרכיבים שונים עם השרטוטים המתאימים להם.

bottom of page