top of page
ממדפסת תלת מימד

במעבדה Make

בית לזמזם

בית לזמזם

הוראות

בטיחות:

  •  נעליים סגורות, משקפי מגן

ציוד/כלים
דרושים:

  •  מלחם

  •  בדיל להלחמה

  •  שפיץ פלייר

  •  חלקי בית לזמזם

  •  דבק  Loctite

  •  2 מחברי בננה

  • זמזם

  • מקור מתח חשמלי

  • שני חוטי חשמל באורך 5 ס"מ (בצבע אדום ושחור).

הוראות הרכבה


קובץ הורדה למדפסת תלת ממד

סרטון

bottom of page