top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

נשימת זרעים

גבישי נתרן כלורי 2

הוראות

בטיחות:

  • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות, ומשקפי מגן.

  • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים
דרושים:

כלים דרושים
  • משורת זכוכית 100 מ"ל

חומרים
דרושים:

חומרים דרושים

מהלך ההכנה

מהלך הכנה

השרו במים את גרגירי החומוס או השעועית ל-24 שעות.

מהלך הדגמה/ניסוי

  1. מִזגו למשורה כ-100 מ"ל תמיסת פנול אדום מהול 1:12.

  2. הוסיפו 20 גרגירי חומוס או שעועית שהושרו במים.

  3. שינוי הצבע מתחיל אחרי כעשר דקות, והופך ניכר יותר ויותר ככל שחולף הזמן.

  4. הצבע משתנה מכתום-אדום לצהוב בטווח של 6.8-8.4 pH.

תוצאות צפויות

בנוכחות גרגירי חומוס או שעועית צבע התמיסה יהפוך מכתום-אדום לצהוב.

הסבר מדעי

הזרע הבשל אינו נובט במצבו היבש, אלא נמצא במצב של תרדמה המתאפיין בפעילות מטבולית נמוכה. בנוכחות מים  – וכן אוורור, אור וטמפרטורה מתאימים – הזרע סופג מים ותופח. התהליכים המטבוליים, כמו תהליך הנשימה התאית, מתגברים בהדרגה. נשימת הזרעים משחררת פחמן דו-חמצני, שיוצר חומצה פחמתית (H₂CO₃) בעת התמוססות בתמיסה. נוכחות החומצה מורידה את ה-pH ולכן צבע הפנול משתנה מאדום-כתום לצהוב.

טיפים

טיפים
  • אם גרגירי החומוס או השעועית לא הושרו במים ההדגמה תארך זמן רב יותר.

  • בפעילות חקר אפשר לשנות את התנאים הבאים: ריכוז הפנול אדום והטמפרטורה שלו, מספר הזרעים, טמפרטורת מי ההשריה וזמן ההשריה.

פינוי חומרים

פינוי חומרים
bottom of page