top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

נשימת זרעים

הוראות

בטיחות:

  • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

  • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים
דרושים:

  • משורת זכוכית 100 מ"ל

חומרים
דרושים:

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

השרו במים את גרגירי החומוס או השעועית ל-24 שעות.

מהלך הדגמה/ניסוי

  1. מִזגו למשורה כ-100 מ"ל תמיסת פנול אדום מהול 1:12.

  2. הוסיפו 20 גרגירי חומוס או שעועית שהושרו במים.

  3. שינוי הצבע מתחיל אחרי כעשר דקות, והופך ניכר יותר ויותר ככל שחולף הזמן.

  4. הצבע משתנה מכתום-אדום לצהוב בטווח של 6.8-8.4 pH.

תוצאות צפויות

בנוכחות גרגירי חומוס או שעועית צבע התמיסה יהפוך מכתום-אדום לצהוב.

הסבר מדעי