top of page
Lab Experiments

פרוטוקול הכנת חומרים לניסוי

אינדיקטור פנול אדום

הוראות
בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

 • 2 בקבוקי מדידה 100 מ"ל

 • מאזניים וקעריות שקילה

 • 2 ספטולות

 • משורה 20 מ"ל

 • בוחש מגנטי ומגנטים

 • שולה מגנטים

חומרים
דרושים:

 • 0.04 גר' פנול אדום C₁₉H₁₄O₅S

 • 0.4 גר' נתרן הידרוקסידי NaOH

 • מי ברז

 • מים מזוקקים

מהלך ההכנה

הכנת 100 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסידי 0.1M:

 1. שִקלו 0.4 גר' נתרן הידרוקסידי והעבירו לבקבוק מדידה.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 6. שמרו את התמיסה בבקבוק פלסטיק.


הכנת האינדיקטור

הכנת 100 מ"ל תמיסת פנול אדום:

 1. שקלו 0.04 גר' פנול אדום והעבירו לבקבוק מדידה.

 2. מדדו בעזרת משורה 10 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסידי 0.1M, ומִזגו לבקבוק המדידה.

 3. הוסיפו מי ברז כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 4. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 5. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מי ברז את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 6. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 7. שִמרו את האינדיקטור בבקבוק כהה.

טיפים

 • תמיסת האינדיקטור שהתקבלה היא תמיסת אם.

 • פרוטוקול נוסף להכנת תמיסת אם של פנול אדום: 0.1 גר' פנול אדום ב-100 מ"ל תמיסת 20% אתנול.

 • ניתן להכין את האינדיקטור ללא NaOH. הצבע יהיה כתום (ולא אדום) ויהפוך לצהוב.

 • לבדיקת נשימה יש למהול את התמיסה ביחס של 1:12.

 • לדוגמה: להכנת 120 מ"ל תמיסה מהולה לפעילות יש לערבב 10 מ"ל תמיסת אם עם 110 מ"ל מי ברז.

 • מים מזוקקים עלולים להיות חומציים, ולכן עדיף להשתמש במי ברז.

פינוי חומרים

מצורף קישור מתוך אתר משרד החינוך: הבטחת בטיחות במעבדות סעיף 2.9.6

מערכי ניסויים

bottom of page