top of page
Lab Experiments

פרוטוקול הכנת חומרים לניסוי

אינדיקטור פנול אדום

הוראות
בטיחות:

הוראות בטיחות אייקון
 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

כלים דרושים
 • 2 בקבוקי מדידה 100 מ"ל

 • מאזניים וקעריות שקילה

 • 2 ספטולות

 • משורה 20 מ"ל

 • בוחש מגנטי ומגנטים

 • שולה מגנטים

חומרים
דרושים:

חומרים דרושים
 • 0.04 גר' פנול אדום C₁₉H₁₄O₅S

 • 4 גר' נתרן הידרוקסידי NaOH

 • מי ברז

 • מים מזוקקים

מהלך ההכנה

מהלך הכנה

הכנת תמיסת נתרן הידרוקסידי 0.1M

 1. שִקלו 4 גר' נתרן הידרוקסידי והעבירו לבקבוק מדידה.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 6. שמרו את התמיסה בבקבוק פלסטיק.


הכנת האינדיקטור

 1. שקלו 0.04 גר' פנול אדום והעבירו לבקבוק מדידה.

 2. מדדו בעזרת משורה 10 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסידי 0.1M, ומִזגו לבקבוק המדידה.

 3. הוסיפו מי ברז כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 4. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 5. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מי ברז את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 6. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 7. שִמרו את האינדיקטור בבקבוק כהה.

טיפים

טיפים
 • תמיסת האינדיקטור שהתקבלה היא תמיסת אם.

 • פרוטוקול נוסף להכנת תמיסת אם של פנול אדום: 0.1 גר' פנול אדום ב-100 מ"ל תמיסת 20% אתנול.

 • ניתן להכין את האינדיקטור ללא NaOH. הצבע יהיה כתום (ולא אדום) ויהפוך לצהוב.

 • לבדיקת נשימה יש למהול את התמיסה ביחס של 1:12.

 • לדוגמה: להכנת 120 מ"ל תמיסה מהולה לפעילות יש לערבב 10 מ"ל תמיסת אם עם 110 מ"ל מי ברז.

 • מים מזוקקים עלולים להיות חומציים, ולכן עדיף להשתמש במי ברז.

פינוי חומרים

פינוי חומרים

מצורף קישור מתוך אתר משרד החינוך: הבטחת בטיחות במעבדות סעיף 2.9.6

bottom of page