top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

הכנת פרפרט של תאי אפיתל לחי מקובעים

הוראות

בטיחות:

ציוד/כלים
דרושים:

 • זכוכית נושאת

 • מטוש סטרילי

 • גזייה ומצת

 • אטב עץ

 • נייר ניגוב

 • כוס לאיסוף נוזלים

 • מיקרוסקופ

חומרים
דרושים:

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

1. גרדו את פנים הלחי עם הצד ללא צמר הגפן של מטוש סטרילי במשך 20 שניות.

2. גלגלו את קצה המטוש על גבי זכוכית נושאת.

3. יבשו את הזכוכית באוויר למשך כחצי דקה.

4. קיבוע התאים:

 • הדליקו את הגזייה.

 • החזיקו את הזכוכית בעזרת האטב.

 • העבירו את הזכוכית בזריזות, בצורה אופקית בחלק העליון של הלהבה כמה פעמים.

 • שימו לב שהזכוכית לא תתפחם.

5. הניחו את הזכוכית על נייר וטפטפו עליה מתילן כחול באזור הדגימה. המתינו כחצי דקה.

6. החזיקו את הזכוכית מעל כלי לאיסוף נוזלים, ושטפו את המתילן בעזרת משטפת מים.

7. ייבשו את הזכוכית בעדינות בעזרת נייר ניגוב.

8. יש לכתוב על הזכוכית הנושאת את שם הדוגמה.

מהלך הדגמה/ניסוי

 • להניח את הפרפרט (תתקין) על שולחן העבודה במיקרוסקופ, להסתכל בהדרגה מהעצמית הקטנה ביותר לגדולה ביותר.

תוצאות צפויות

 • תאי אפיתל לחי צבועים במתילן כחול.

 • הנקודה הכהה במרכז כל תא היא הגרעין שלו.הסבר מדעי