top of page
Lab Experiments

פרוטוקול הכנת חומרים לניסוי

מתילן כחול לצביעת תאים

הוראות
בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

 • בקבוק מדידה 100 מ"ל

 • 2 ספטולות

 • פיפטה 1 מ"ל

 • מאזניים וקעריות שקילה

 • בוחש מגנטי ומגנט

 • משפך

 • בקבוק 100 מ"ל כהה

חומרים
דרושים:

 • 0.5 גר' מתילן כחול C₁₆H₁₈ClN₃S

 • 0.6 גר' נתרן כלורי NaCl

 • אתנול לפחות 96% C₂H₅OH

 • מים מזוקקים

מהלך ההכנה

הכנת 100 מ"ל תמיסת מתילן כחול:

 1. שִקלו 0.5 גר' מתילן כחול והעבירו לבקבוק מדידה של 100 מ"ל.

 2. הוסיפו באמצעות פיפטה כ-1 מ"ל של אתנול להמסת המתילן הכחול.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי.

 4. שקלו 0.6 גר' נתרן כלורי והוסיפו לבקבוק.

 5. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל והמשיכו לערבב.

 6. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם טפי של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 7. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

טיפים

 • שִִמרו את התמיסה בבקבוק זכוכית כהה עם טפי.

פינוי חומרים

מערכי ניסויים

bottom of page