top of page
Lab Experiments

פרוטוקול הכנת חומרים לניסוי

מצע גידול לעינן ירוק

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי הספר - אונ. בר אילן

הוראות
בטיחות:

הוראות בטיחות אייקון
 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

כלים דרושים
 •  מאזניים

 •  קעריות שקילה

 •  4 ספטולות

 •  ארלנמייר 1 ליטר

 •  פלטת חימום

 •  שולה מגנטים ומגנט

חומרים
דרושים:

חומרים דרושים
 •  1 גר' אמוניום ניטראט NH₄NO₃

 •  0.2 גר' מונו אשלגן פוספט KH₂PO₄ 0.2 

 •  1 גר' מגנזיום סולפאט MgSO₄

 •  0.2 גר' אשלגן כלורי KCl

 •  מים מזוקקים

מהלך ההכנה

מהלך הכנה
 1. מלאו מים בארלנמייר עד לנפח של 1 ליטר.

 2.   שקלו כל חומר בנפרד והוסיפו למים.

 3.   הוסיפו מגנט וערבבו על גבי הפלטה תוך כדי חימום התמיסה עד לרתיחה.

 4.   הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים.

 5.   הניחו למצע הגידול להגיע לטמפרטורת החדר. 

טיפים

טיפים
 •  מומלץ לגדל את העינן בתמיסה בנפח של כחצי מנפח הכלי.

 •  יש להשתמש במצע הגידול רק לאחר שהוא מגיע לטמפרטורת החדר.

 •  יש להעמיד את הארלנמייר במקום מואר.

 •  יש לפקוק את הארלנמייר עם כדור צמר גפן או פקק נושם.

פינוי חומרים

פינוי חומרים
 • לעיקור מצע הגידול המכיל עינן, יש להוסיף אקונומיקה בנפח של עשירית מנפח הנוזל ולהמתין חצי שעה. לאחר מכן אפשר לשפוך לכיור.

 • מצורף קישור מתוך אתר משרד החינוך: הבטחת הבטיחות במעבדות סעיף 2.9.6.

bottom of page