top of page
Lab Experiments

פרוטוקול הכנת חומרים לניסוי

אינדיקטור פנולפתלאין

הוראות
בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות, ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

 •  בקבוק מדידה 100 מ"ל

 •  משורה 100 מ"ל

 •  מאזניים וקערית שקילה

 •  ספטולה

 •  פיפטה

 •  בוחש מגנטי ומגנט

 •  שולה מגנטים

 •  בקבוק 100 מ"ל לאחסון התמיסה

חומרים
דרושים:

 •  1 גר' פנולפתלאין C20H14O

 •  60 מ"ל אתנול 60% C₂₂H₅OH

 • מים מזוקקים

מהלך ההכנה

הכנת 100 מ"ל תמיסת פנולפתלאין:

 1. שיקלו 1 גר פנולפתלאין והעבירו לבקבוק מדידה .

 2. מדדו במשורה 60 מ"ל אתנול ומיזגו לבקבוק.

 3. מזגו לבקבוק המדידה מים מזוקקים עד כמעט קו ה-100 מ"ל.

 4. הוסיפו מגנט והעמידו על גבי בוחש מגנטי  עד להמסה מלאה.

 5. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו בעזרת פיפטה את נפח המים עד לקו ה-100 מ"ל.

 6. החזירו את המגנט לערבוב נוסף.

 7.  

טיפים

 • ניתן לרכוש תמיסת פנולפתלאין חנות בר אילן

 • כדי שהאינדיקטור יהיה בסיסי צריך להוסיף כמה טיפות של NaOH 0.1M מתקבל אינדיקטור ורוד.

פינוי חומרים

מערכי ניסויים

bottom of page