top of page
Lab Experiments

פרוטוקול הכנת חומרים לניסוי

אינדיקטור ברומו קרזול ירוק

הוראות
בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

 • בקבוק מדידה 100 מ"ל

 • בקבוק מדידה 250 מ"ל

 • מאזניים וקערית שקילה

 • 2 ספטולות

 • 2 פיפטות

 • משורה 20 מ"ל

 • בוחש מגנטי ומגנט

 • בקבוק 100 מ"ל כהה

חומרים
דרושים:

 • 0.1 גר' ברומו קרזול ירוק C₂₁H₁₄Br₄O₅S

 • 15 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסידי 0.01M  NaOH

 • מים מזוקקים

מהלך ההכנה

א. הכנת 100 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסידי 0.01M:

 1. שִקלו 0.04 גר' נתרן הידרוקסידי והעבירו לבקבוק מדידה 100 מ"ל.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.
ב. הכנת 250 מ"ל תמיסת האינדיקטור:

 1. שקלו 0.1 גר' ברומו קרזול ירוק והעבירו לבקבוק מדידה של 250 מ"ל.

 2. מדדו במשורה 15 מ"ל תמיסת סודיום הידרוקסידי 0.01M, ומזגו לבקבוק המדידה.

 3. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-250 מ"ל.

 4. הוסיפו מגנט וערבבו על בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 5. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-250 מ"ל.

 6. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.


הצבע משתנה מכחול לצהוב בטווח 3.8-5.4 pH

טיפים

 • מומלץ לשמור בבקבוק כהה עם טפי.

פינוי חומרים

מערכי ניסויים

bottom of page