top of page
Lab Experiments

פרוטוקול הכנת חומרים לניסוי

אינדיקטור ביקרבונט

הוראות
בטיחות:

 •  יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 •  יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

 •  בקבוק מדידה 1 ליטר

 •  מאזניים וקערית שקילה

 •  ספטולה

 •  בוחש מגנטי ומגנט

 •  בקבוק 1000 מ"ל כהה

 •  כוס כימית 100 מ"ל

 •  משורה 25 מ"ל

 •  כוס כימית 250 מ"ל

חומרים
דרושים:

 •  0.2 גר' תימול כחול

 •  0.1 גר' קרזול אדום

 •  0.84 גר' NaHCO₃

 •  מים מזוקקים

מהלך ההכנה

       הכנת 1 ליטר תמיסת ביקרבונט:

 1. שִקלו 0.2 גר' תימול כחול ו־0.1 גר' קרזול אדום, והעבירו לכוס כימית של 100 מ"ל.

 2. מדדו בעזרת משורה 20 מ"ל אתנול, ומזגו לכוס עם החומרים.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי להמסה מלאה.

 4. שִקלו 0.84 גר' NaHCO₃ והעבירו לכוס כימית של 250 מ"ל.

 5. הוסיפו כ־200 מ"ל מים מזוקקים.

 6. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי להמסה מלאה.

 7. מזגו את שתי התמיסות המוכנות לתוך בקבוק מדידה של 1 ליטר.

 8. הוסיפו מים מזוקקים עד קו המיניסקוס.

 9. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי.

 10. לפני הניסוי, מהלו את התמיסה במים מזוקקים ביחס של 1:10.

 

 

טיפים

 •  מומלץ לשמור את התמיסה בבקבוק כהה עם טפי.

 •  אינדיקטור ביקרבונט מראה היטב שינויי צבע בטווח הבסיסי.

פינוי חומריםמערכי ניסויים

bottom of page