top of page
Lab Experiments

פרוטוקול הכנת חומרים לניסוי

אינדיקטור ביורט

הוראות
בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

כלים
דרושים:

 • 2 בקבוקי מדידה 100 מ"ל

 • 2 ספטולות

 • בוחש מגנטי ומגנט

 • שולה מגנטים

 • 2 פיפטות

 • מאזניים וקעריות שקילה

 • 2 בקבוקי 100 מ"ל עם טפי רצוי כהים

חומרים
דרושים:

 • 1 גר' נחושת סולפט CuSO₄

 • 8 גר' נתרן הידרוקסידי  NaOH

 • מים מזוקקים

מהלך ההכנה

א. הכנת 100 מ"ל תמיסת נחושת סולפט 1%:

 1. שִקלו 1 גר' נחושת סולפט והעבירו לבקבוק מדידה.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.ב. הכנת 100 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסידי בריכוז 2M:

 1. שקלו 8 גר' נתרן הידרוקסידי והעבירו לבקבוק מדידה.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.


ג. בדיקת נוכחות חלבון:

 • יש לטפטף לתמיסה הנבדקת כ-20 טיפות מכל תמיסה.

 • בנוכחות חלבון צבע התמיסה ישתנה לסגול.


טיפים

 • מומלץ לשמור את התמיסות בבקבוקי טפי כהים.

פינוי חומרים

מערכי ניסויים

bottom of page