top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

תמיסה רוויה ביתר של נתרן אצטט

הוראות

בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.


ציוד/כלים
דרושים:

 • ארלנמייר 500 מ"ל

 • זכוכית שעון

 • ספטולה

 • פלטת ערבוב/חימום ומגנט

 • מאזניים וקעריות שקילה

 • משורה 100 מ"ל

חומרים
דרושים:

 • 120 גרם נתרן אצטט NaAc C₂H₃NaO₂

 • 100 מ"ל מים מזוקקים

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

 1. הניחו את הארלנמייר עם מגנט על פלטה לחימום, וכסו את הפתח בעזרת זכוכית שעון.

 2. שִקלו 120 גרם נתרן אצטט.

 3. הוסיפו את הנתרן אצטט למים, בהדרגה ותוך כדי ערבוב, כסו בזכוכית שעון וערבבו עד שהתמיסה תהיה צלולה.

 4. הניחו לתמיסה להתקרר.

 5. בדקו אם התמיסה רוויה על ידי הוספת גרגיר של נתרן אצטט. במידה והתמיסה איננה רוויה ביתר הוספת גרגיר לא תגרום להתגבשותה.

מהלך הדגמה/ניסוי

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.


 1. הוסיפו מעט מאוד אבקת נתרן אצטט לתמיסה.

 2. אפשרי לתת מכה קטנה לכלי ואז התמיסה מתגבשת.

תוצאות צפויות

 • התמיסה תתחיל להתגבש וייפלט חום: זוהי תגובה אקסותרמית.

הסבר מדעי