top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

תגובה אנדותרמית-חומרים בשקית

הוראות

בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

ציוד/כלים
דרושים:

 • כלי זכוכית בנפח של 10 מ"ל עם פקק תואם

 • שקית סנדוויץ'

 • גומיות לסגירת השקית

 • מד טמפרטורה (עדיף דיגיטלי)

 • 2 משורות בנפח 10 מ"ל

חומרים
דרושים:

 • 10 מ"ל מי ברז

 • חומצת לימון

 • סודה לשתייה

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

 1. שִִקלו 7 גר' חומצת לימון.

 2. שקלו 10 גר' סודה לשתייה.

מהלך הדגמה/ניסוי

 1. הכניסו לשקית את חומצת הלימון והסודה לשתייה.

 2. ערבבו את החומרים על ידי ניעור השקית והניחו אותה בצד.

 3. מִזגו לכלי הזכוכית 10 מ"ל מים ופקקו אותו.

 4. הניחו בזהירות את הכלי בתוך השקית כך שהנוזל והמוצקים לא ייגעו זה בזה.

 5. סִִִִגרו היטב את השקית בחלקה העליון על ידי גומייה.

 6. הכניסו לשקית, במרכז הגומייה, מד טמפרטורה כך שיבוא במגע עם החומרים. (אם מד הטמפרטורה דיגיטלי, דאגו כי תצוגת המספרים תהיה מחוץ לשקית.)

 7. כתבו את הטמפרטורה המופיעה במד הטמפרטורה. זוהי הטמפרטורה ההתחלתית.

 8. פתחו בזהירות את הפקק של כלי הזכוכית דרך השקית, ושפכו את הנוזל כך שירטיב את החומרים. מדי פעם הטו את השקית לשיפור המגע.

 9. מרגע הסרת הפקק עקבו אחר הטמפרטורה כל 30 שניות במשך כשלוש דקות.

תוצאות צפויות

 • הטמפרטורה תרד בכ-12 מעלות.

 • לאחר פתיחת הפקק נבחין בשחרור גז ועקב כך בהתנפחות השקית.

הסבר מדעי