top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

קצב תהליך הפוטוסינתזה בבצל ירוק
מאת: מירב דור

גבישי נתרן כלורי 2

הוראות

בטיחות:

 • אין הוראות בטיחות מיוחדות.

ציוד/כלים
דרושים:

להכנת הניסוי:

 • 2 ארלנמיירים 100 מ"ל

 • ספטולה

 • קערית שקילה

 • בוחש מגנטי + 2 מגנטים


ציוד קבוצה:

 • 4 מבחנות זכוכית

 • כן מבחנות

 • מנורת שולחן

 • 4 פיפטות 1 מ"ל מושחלות בפקק גומי מחורר מותאם למבחנה

 • טוש

 • סרגל

 • יריעת אלומיניום (כ-20 על 30 ס"מ)

 • נייר ניגוב ידיים

 • בצל ירוק (3 עלים באורך 13 ס"מ ובקוטר דומה זה לזה)

חומרים
דרושים:

 • מים מזוקקים

 • נתרן בי קרבונט NaHCO₃ (סודה לשתייה)

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

להכנת 100 מ"ל תמיסת NaHCO 2%:

 1. שקלו 2 גר' נתרן בי קרבונט והעבירו לארלנמייר.

 2. השלימו עם מים מזוקקים לנפח של 100 מ"ל.

 3. ערבבו בעזרת מגנט על גבי בוחש מגנטי.


להכנת 100 מ"ל תמיסת NaHCO 0.5%:

 1. שקלו 0.5 גר' נתרן בי קרבונט והעבירו לארלנמייר.

 2. השלימו עם מים מזוקקים לנפח של 100 מ"ל.

 3. ערבבו בעזרת מגנט על גבי בוחש מגנטי.

מהלך הדגמה/ניסוי

 1. סמנו בעזרת הטוש ארבע מבחנות במספרים 1–4.

 2. הכניסו עלה אחד של בצל ירוק לכל אחת מהמבחנות 1–3.

 3. מלאו עד שפתה את מבחנה 1 בתמיסת NaHCO₃ 2%.

 4. מלאו עד שפתה את מבחנה 2 בתמיסת NaHCO₃ 0.5%.

 5. מלאו עד שפתה את מבחנה 3 בתמיסת NaHCO₃ 2%.

 6. מלאו עד שפתה את מבחנה 4 בתמיסת NaHCO₃ 2%.

 7. פקקו את המבחנות בעזרת הפקק המחובר לפיפטה. שימו לב שלא נוצרת בועת אוויר במבחנה.

 8. כסו את מבחנה 3 ביריעת האלומיניום כך שתהא אטומה לאור.

 9. הניחו את מבחנות 1–4 על נייר מגבת בצורה מאוזנת.

 10.  סמנו על גבי הפיפטות את הגובה שאליו מגיע הנוזל.

 11.  כוונו את המנורה כך שתאיר על המבחנות במשך כ-10 דקות.

 12.  לאחר 10 דקות, הסירו את יריעת האלומיניום ממבחנה 3.

 13.  סמנו על גבי הפיפטות את הגובה שאליו מגיע הנוזל.

 14.  מדדו את המרחק בין גובה הנוזל בפיפטה בתום הניסוי לבין גובה הנוזל בתחילתו.

 15.  רשמו את התוצאות בטבלה. 

 תוצאות צפויות