top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

כמילומינסנציה

הוראות

בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות, ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.


ציוד/כלים
דרושים:

 • ספטולות

 • קעריות שקילה

 • מאזניים

 • 2 בקבוקי מדידה 1 ליטר

 • בוחש מגנטי ומגנטים

 • כוס כימית 400 מ"ל

 • 2 כוסות כימיות 250 מ"ל

 • משורה 100 מ"ל

 • בקבוק זכוכית כהה או בקבוק מכוסה בנייר אלומיניום

חומרים
דרושים:

 • 0.4 גר' לומינול C₈H₇N₃O₂

 • 4 גר' נתרן היקרודסידי NaOH

 • מים מזוקקים

 • 100 מ"ל נתרן תת-כלורי NaOCl 6% (אקונומיקה ביתית)

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

א. הכנת ליטר של תמיסת לומינול:

 1. העבירו 0.4 גר' לומינול לבקבוק המדידה.

 2. הוסיפו 4 גר' NaOH לבקבוק המדידה.

 3. הוסיפו כמחצית מכמות המים וערבבו בעזרת בוחש מגנטי.

 4. השלימו עם מים מזוקקים את נפח התמיסה ל 1 ליטר והמשיכו לערבב עד להמסה מלאה.

 5. יש לשמור תמיסה זו מכוסה בנייר אלומיניום או בבקבוק כהה למניעת כניסת אור.


ב. מיהול תמיסת אקונומיקה ל-0.6%:

 1. מדדו 100 מ"ל NaOCl ומזגו לבקבוק מדידה.

 2. השלימו עם מים מזוקקים לנפח של 1 ליטר.

מהלך הדגמה/ניסוי

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות, ומשקפי מגן.


 1. מזגו כ 30 מ"ל מכל תמיסה לכוס כימית 250 מ"ל נפרדת.

 2. מזגו בו-זמנית את שתי התמיסות לכוס כימית ריקה בנפח של 400 מ"ל.

תוצאות צפויות

 • מתקבל צבע סגול זוהר (פלורסנטי) למספר שניות.

הסבר מדעי