top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

יצירת דם מלאכותי

הוראות

בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים
דרושים:

 • 2 בקבוקי מדידה 100 מ"ל

 • בוחש מגנטי ומגנטים

 • מאזניים וקעריות שקילה

 • 2 ספטולות

 • 2 בקבוקים לאחסון

 • כוס 250 מ"ל

 • 2 שולי מגנטים

 • מספר פיפטות

 • 2 משורות 50 מ"ל

חומרים
דרושים:

 • 1 גר' ברזל תלת-כלורי FeCl₃

 • 9.72 גר' אשלגן תיוציאנט KSCN

 • מים מזוקקים

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

הכנת 100 מ"ל תמיסת ברזל תלת כלורי 1%:

 1. שִקלו 1 גר' ברזל תלת כלורי והעבירו לבקבוק מדידה 100 מ"ל.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 6. מזגו את התמיסה ואכסנו בבקבוק זכוכית כהה.


הכנת 100 מ"ל אשלגן תיוציאנט 1M :

 1. שִקלו 9.72 גר' אשלגן תיוציאנט והעבירו לבקבוק מדידה 100 מ"ל.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 6. אכסנו את התמיסה בבקבוק 100 מ"ל.

מהלך הדגמה/ניסוי

 1. מדדו במשורות 50 מ"ל מכל אחת מהתמיסות.

 2. מִזגו את התמיסות המדודות לכוס 250 מ"ל: ערבבו אותן.

 3. צפו בתמיסה שהתקבלה בצבע אדום כדם.

תוצאות צפויות

 • · מתקבלת תמיסה בעלת צבע אדום בגוון של דם.

הסבר מדעי