top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

טורקיז זה הצבע שלי
תגובת חמצון-חיזור אקסותרמית

הוראות

בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים
דרושים:

 • בקבוק מדידה 100 מ"ל

 • ספטולה/כפית

 • מאזניים

 • קעריות שקילה

 • כוס כימית בנפח 100 מ"ל

 • מבחנה 10 מ"ל מזכוכית

 • מכסה מתאים לכוס כימית ובו חור למבחנה ולמד הטמפרטורה. אפשר להשתמש במכסה של כוס קפה חד-פעמית או צלחת פטרי פלסטיק שחוררנו בה חורים בעזרת מסמר או מברג מחומם. ראו תמונה.

 • משורה 50 מ"ל

 • משורה 10 מ"ל

 • 2 מדי טמפרטורה דיגיטליים

 • בוחש מגנטי ומגנטים

 • מעמד

 • 2 צבתות למעמד

 • קיסם עץ

חומרים
דרושים:

 • 50 מ"ל תמיסת נחושת כלורית   CuCl₂  1M

 • חתיכת רדיד אלומיניום (כ-10×4 ס"מ , משקל כ-0.25 גרם)

 • בקבוק מים מזוקקים

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

הכנת 100 מ"ל תמיסת נחושת כלורית CuCl₂ 1M:

 1. שִקלו 13.4 גר' נחושת כלורית הידראט (CuCl₂*2H₂O) והעבירו לבקבוק מדידה של 100 מ"ל.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם טפי של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל 100מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 6. העבירו את התמיסה לבקבוק אחסון כהה.

מהלך הדגמה/ניסוי

 1. מדדו 50 מ"ל תמיסת נחושת כלורית למשורה ומזגו לכוס כימית של 100 מ"ל.

 2. הוסיפו מגנט והניחו את הכוס על הבוחש המגנטי.

 3. מדדו 5 מ"ל מים מזוקקים במשורה ומזגו למבחנה.

 4. הניחו את המכסה על הכוס.

 5. הכניסו את המבחנה דרך החור במכסה לתוך התמיסה.

 6. הכניסו את מד הטמפרטורה לתמיסה דרך חור המכסה, וקבעו אותו למעמד בעזרת צבת.

 7. כתבו את הטמפרטורה ההתחלתית של התמיסה.

 8. הכניסו למבחנה מד טמפרטורה נוסף דרך חור המכסה, וקבעו אותו למעמד בעזרת צבת.

 9. כתבו את הטמפרטורה ההתחלתית של המים במבחנה.

 10. סדרו את המערכת כך שמדי הטמפרטורה לא ייגעו בקרקעית או זה בזה, ויהיו קבועים במקומם על ידי צבתות (ראו תמונה).

 11. הכניסו את רדיד האלומיניום לתמיסה. במידה והרדיד צף, השקיעו אותו בעזרת קיסם עץ.

 12. הפעילו את המערבל בקצב איטי.

 13. מדדו כל 15 שניות את הטמפרטורה של התמיסה בכוס ושל המים במבחנה למשך שלוש דקות בערך.

תוצאות צפויות

 • רדיד האלומיניום מתפרק ו"נעלם".

 • התמיסה הופכת להיות עכורה.

 • הטמפרטורה עולה בכוס ובמבחנה.

הסבר מדעי