top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

חנוכיית מי כרוב

הוראות

בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים
דרושים:

 • 8–9 כוסות כימיות 100 מ"ל

 • כוס כימית 150 מ"ל (תשמש כְּשַמָש בחנוכייה)

 • כפיות או ספטולות

 • מצת או גפרורים

 • פתילים צפים לחנוכיית שמן

 • בוחש מגנטי ומגנטים

 • 2 בקבוקי מדידה 100 מ"ל

 • מאזניים וקעריות שקילה

חומרים
דרושים:

 • 500 מ"ל מי כרוב (פרוטוקול הכנת מי כרוב)

 • 100 מ"ל שמן

 • אבקת סודה לשתייה

 • אבקת כביסה

 • 10 מ"ל מיץ לימון

 • 10 מ"ל אקונומיקה

 • 10 מ"ל חומץ

 • אבקת אפייה

 • 10 מ"ל נתרן הידרוקסידי NaOH 1M

 • 10 מ"ל חומצה כלורית HCl 1M (פרוטוקול הכנה)

 • מים מזוקקים

 • מי ברז

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

הכנת 100 מ"ל NaOH 1M:

 1. שִקלו 4 גר' נתרן הידרוקסידי והעבירו לבקבוק המדידה.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו המֶֶניסקוס.

 3. הוסיפו מגנט ובחשו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם טפי של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף.

מהלך הדגמה/ניסוי

1. סדרו 8 כוסות כימיות בנפח 100 מ"ל על גבי משטח עמיד לחום, כך שתתקבל צורת חנוכייה.

2. מלאו כל אחת מהכוסות בכ-50 מ"ל מי כרוב.

3. הוסיפו לכל אחת מהכוסות אחד מהחומרים הבאים:

 • כפית סודה לשתייה

 • כפית אבקת כביסה

 • כפית אבקת אפייה

 • 10 מ"ל מיץ לימון

 • 10 מ"ל חומץ

 • 10 מ"ל אקונומיקה

 • 10 מ"ל נתרן הידרוקסידי NaOH 1M

 • 10מ"ל חומצה כלורית HCl 1M

4. ערבבו כל תמיסה עד לקבלת צבעים שונים.

5. הוסיפו לכוס כימית של 150 מ"ל 100 מ"ל מי כרוב בלבד.

6. מזגו לכל הכוסות 10 מ"ל שמן.

7. הניחו על השמן פתיל צף.

8. הדליקו את הפתילים.

תוצאות צפויות

 • תתקבלנה תמיסות בצבעים שונים על פי מידת חומציות התמיסה.

הסבר מדעי