top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

חמצון חיזור תגובת רמזור

הוראות

בטיחות:

 •       יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן

 •       יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה

   

ציוד/כלים
דרושים:

 • ארלנמייר 250 מ"ל

 • פקק לארלנמייר

 • מאזניים

 • קעריות שקילה

 • 3 ספטולות

 • בקבוק מדידה 100 מ"ל

 • משורה 10 מ"ל

 • בוחש מגנטי ושני מגנטים

 •  שולה מגנטי

חומרים
דרושים:

 •  6 גר' גלוקוז C₆H₁₂O₆

 •  2 גר' נתרן הידרוקסידי NaOH

 •  0.25 גר' אינדיגו כרמין

 •  מים מזוקקים

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

1.    שקלו 6 גר' גלוקוז.

2.    הכנת 100 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסידי 2%:

א.    שקלו 2 גר'  נתרן הידרוקסידי והעבירו לארלנמייר 250 מ"ל .

ב.    הוסיפו מים מזוקקים לארלנמייר עד לנפח של 100 מ"ל.

ג.     הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 3.    הכנת 100 מ"ל אינדיקטור אינדיגו כרמין (יש להכין טרי לפני הניסוי):

א.    שקלו 0.25 גר' אינדיגו כרמין והעבירו לבקבוק מדידה של 100 מ"ל.

ב.    הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו המיניסקוס.

ג.     הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה של החומר.

ד.     הוציאו את המגנט והוסיפו מים עד לקו המיניסקוס.

ה.    החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 

מהלך הדגמה/ניסוי

א.    הוסיפו את הגלוקוז לארלנמייר עם תמיסת הנתרן הידרוקסידי.

ב.    הניחו על גבי בוחש מגנטי וערבבו עד להמסה מלאה.

ג.     כבו את הבוחש המגנטי.

ד.     מדדו במשורה 8 מ"ל תמיסת אינדיגו כרמין ומזגו לארלנמייר.

ה.    ערבבו למשך שניות ספורות והסירו מהבוחש המגנטי.

ו.      פקקו את הארלנמייר והניחו ללא תזוזה.

ז.     המתינו לשינוי הצבעים עד לקבלת צבע אדום.

ח.    לאחר החלפת הצבעים בתמיסה, נערו בתנועה סיבובית את הארלנמייר כדי להכניס חמצן למערכת להחזרת הצבע הירוק.

 

תוצאות צפויות

 •  מתקבלת תמיסה בצבע ירוק.

 •  כאשר התמיסה נמצאת במנוחה מתחלף הצבע מירוק לאדום, ומאדום לצהוב.

 •  עם ניעור התמיסה יופיע הצבע הירוק ותגובת החלפת הצבעים תתחיל מחדש.

הסבר מדעי