top of page

ציוד יד שנייה

מעוניינים לפרסם ציוד יד שנייה למסירה?

צרו איתנו קשר במייל

נמסר

טיפים לאפנדורף

מסירה

נטע

0542687329

הר חוצבים ירושלים

נמסר

וורטקס

מסירה

פנינה מכון דוידסון

08-9378485

נמסר

כני מבחנות

מסירה

אפרת הנדלסמן מקווה ישראל

0545508591

נמסר

מיכל לחנקן נוזלי

מסירה

פנינה מכון דוידסון

08-9378485

נמסר

מבחנת 15 מ"ל אטומות לאור

מסירה

נטע

054-2687329

הר חוצבים ירושלים

נמסר

סלי קרח

מסירה

מירי לאור מכון דוידסון

08-9343167

נמסר

אמבט טלטול

מסירה

אפרת הנדלסמן מקווה ישראל

0545508591

נמסר

פלטות חימום זקוקות לתיקון 2 יחידות

מסירה

אפרת ומרינה מקווה ישראל

0545508591 0528234885

נמסר

אמבט מים

מסירה

פנינה מכון דוידסון

08-9378485

נמסר

אוחז פרפר לביורטה+מברשות ניקוי

מסירה

אפרת הנדלסמן מקווה ישראל

0545508591

נמסר

מיכל חנקן נוזלי

מסירה

סוזי מכון דוידסון

08-9378417

נמסר

מיקרוסקופים זקוקים לתיקון 8 יחידות

מסירה

אפרת ומרינה מקווה ישראל

0545508591 0528234885

Anchor 1
bottom of page