top of page

נוסחאות ועזרים

ריכזנו עבורכם כלים שימושיים לעבודה במעבדה
 

נוסחאות להכנת תמיסות

הוראות שקילה
במנדף

דיוק בהכנת
תמיסות

דף נוסחאות 
מרוכז

הכנת תמיסה
באחוז משקלי ממוצק

הכנת תמיסה בריכוז מולרי ממוצק

חישוב
מסה מולרית

נוסחאות למיהול תמיסות
 

מיהול מתמיסה
בריכוז מולרי
לתמיסה בריכוז מולרי

מיהול מתמיסה
באחוז משקלי לתמיסה בריכוז מולרי

מיהול מתמיסה
באחוז משקלי
לתמיסה באחוז משקלי

סרגל יחידות

דף יחידות

טבלה מחזורית

טבלה מחזורית

מחשבון

מחשבון המרה

טבלה מחזורי ניתנת להדפסה

ניתן לקבל פוסטר של הטבלה המחזורית המצויירת. לצורך כך יש להגיע למכון דוידסון.

דף מילימטרי להדפסה. יש לכוון את המדפסת להדפסת הדף אחד לאחד ולבדוק עם סרגל שאכן הדף הודפס בקנה המידה הנכון.

 

bottom of page