top of page

מילון מונחים

מונחים בנושא ביולוגיה/כימיה

ATP (אדנוזין תלת-זרחתי)

אדנוזין טרי-פוספט, או אדנוזין תלת-זרחתי, הוא מולקולה שמתקבלת בתהליך הנשימה התאית. במולקולת ה-ATP אצורה אנרגיה כימית המאפשרת נשיאת אנרגיה ביצורים חיים.

אגר

סוכר המופק מאצות. משמש כחומר עיקרי במיקרוביולוגיה להכנת מצעי מזון לגידול מיקרואורגניזמים.

אגר שמרים מקובעים

אגר שבתהליך הכנתו הוכנסו שמרים, כך שמתקבל אגר מוצק ובתוכו שמרים חיים שמקובעים למקומם.

אוסמוזה

מעבר של ממֵס דרך קרום (ממברנה) חצי חדיר, בהתאם למפל הריכוזים משני צידי הקרום. בתהליך זה יעבור הממס מהריכוז הנמוך של המומס לריכוז הגבוה של המומס עד להשוואת ריכוזי המומס.

אטום

החלקיק הקטן ביותר ששומר על תכונות היסוד. האטום מורכב מחלקיקים קטנים ממנו, המשותפים לכלל היסודות. מטענו הכללי הוא אפס.

אינדיקטור (חומר בּוחַן)

חומר שנותן לנו מידע על תנאי הסביבה שבה הוא נתון, לרוב על ידי שינוי צבע בתגובה לשינויים בתנאי הסביבה.

אינדיקטור אוניברסלי

אינדיקטור למדידת דרגת חומציות בטווח רחב, 14–1 pH.

אינדיקטור ביורט

חומר שמשנה את צבעו מתכלת לסגול בנוכחות קשרים פפטידיים, ולכן משמש לזיהוי חלבון. ישנו קשר בין עוצמת הצבע ובין ריכוז החלבון: ככל שהצבע חזק יותר, כך יש יותר חלבון בתמיסה.

אינדיקטור בנדיקט

חומר שמשנה את צבעו מתכלת לכתום בנוכחות סוכר מחזר (כמו גלוקוז ופרוקטוז), ולכן משמש בדיקה איכותית לזיהוי קיום גלוקוז בתמיסה.

אינדיקטור לוגול

חומר שמשנה את צבעו מחום לסגול או לשחור בנוכחות עמילן. משמש כאינדיקטור לנוכחות עמילן.

אינדיקטור לחומציות

תרכובות כימיות שמשנות את צבען כתלות במידת חומציות התמיסה (pH). האינדיקטור מוסף בכמות קטנה לתמיסה כדי לקבל מדד ויזואלי ל-pH התמיסה.

אירוֹסול

אירוסול הוא תרחיף של חלקיקים מוצקים או נוזליים, שנישאים על גז (לרוב תערובת קולואידית). כשרסס החלקיקים נישא באוויר הוא יכול לשמש כנקודות התגבשות של טיפות מים. אֵירוסולים יכולים להיות טבעיים או מעשה ידי אדם. דוגמאות לאירוסולים טבעיים: ערפל, אובך, אבק וגייזר. דוגמאות לאירוסולים מעשה ידי אדם: זיהום אוויר ועשן.

Anchor 1
bottom of page