הסדרי הנגישות במכון דוידסון לחינוך מדעי

 

 

מכון דוידסון לחינוך מדעי פועל רבות על מנת להנגיש את שירותיו לציבור האנשים עם מוגבלות, במטרה לענות על צרכיו הייחודיים ולהבטיח טיפול שוויוני ומכובד, עצמאות ובטיחות לכלל הציבור.

המכון פועל על פי הנדרש בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 והתקנות שהותקנו מכוחו. לוחות הזמנים לסיום ההנגשה הנם בהתאם לקבוע בדין.

נגישות אתר האינטרנט של המכון

המכון פועל בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 − " קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה  AA. תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת − Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

 

רכזת נגישות:

בהתאם לדרישות הדין, פועלת במכון רכזת נגישות − הגב' לירז יצחק.

אם נתקלתם בבקשות מיוחדות בנושא נגישות, נשמח אם תפנו אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בטלפון: 972-8-9378499+
פקס: 972-8-9378442+
דואר אלקטרוני: liraz.yizchak@weizmann.ac.il