top of page
Lab Experiments

פרוטוקול שיטות עבודה

הכנת פרפרט של תאי אפיתל לחי מקובעים

הוראות
בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות ומשקפי מגן.

 • יש לעבוד בלי כפפות.

 • יש לאסוף שיער ארוך.

 • הפרפרט יוכן על ידי הלבורנט בחדר ההכנה ולא על ידי התלמידים.

כלים
דרושים:

כלים דרושים
 • זכוכית נושאת

 • מטוש סטרילי

 • גזייה ומצת

 • אטב עץ

 • נייר ניגוב

 • כוס לאיסוף נוזלים

 • מיקרוסקופ

חומרים
דרושים:

חומרים דרושים

מהלך ההכנה

מהלך הכנה

1. גרדו את פנים הלחי עם הצד ללא צמר הגפן של מטוש סטרילי במשך 20 שניות.

2. גלגלו את קצה המטוש על גבי זכוכית נושאת.

3. יבשו את הזכוכית באוויר למשך כחצי דקה.

4. קיבוע התאים:

 • הדליקו את הגזייה.

 • החזיקו את הזכוכית בעזרת האטב.

 • העבירו את הזכוכית בזריזות, בצורה אופקית בחלק העליון של הלהבה כמה פעמים.

 • שימו לב שהזכוכית לא תתפחם.

5. הניחו את הזכוכית על נייר וטפטפו עליה מתילן כחול באזור הדגימה. המתינו כחצי דקה.

6. החזיקו את הזכוכית מעל כלי לאיסוף נוזלים, ושטפו את המתילן בעזרת משטפת מים.

7. ייבשו את הזכוכית בעדינות בעזרת נייר ניגוב.

8. יש לכתוב על הזכוכית הנושאת את שם הדוגמה.

טיפים

טיפים
 • רצוי לבדוק במיקרוסקופ את הפרפרט בסוף ההכנה.

 • הפרפרטים נשמרים עד כשנה. יש לבדוק את תקינותם במיקרוסקופ לפני כל הפעילות.

פינוי חומרים

פינוי חומרים

ניתן לזרוק את הפרפרטים לפח האשפה או למקום ייעודי לאיסוף שאריות זכוכית.

stock-photo-scientist-sketching-dna-structure-189666014.jpeg

מערכי ניסויים

bottom of page