top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

תמיסת נתרן ביקרבונט להדגמת פוטוסינתזה

גבישי נתרן כלורי 2

הוראות

בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות, ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים
דרושים:

כלים דרושים
 • ארלנמייר 500 מ"ל

 • ספטולה

 • בוחש מגנטי ומגנט

 • מאזניים וקערית שקילה

 • מנורת שולחן

חומרים
דרושים:

חומרים דרושים
 • 10 גר' נתרן ביקרבונט NaHCO₃

 • צמח אלודיאה

 • מים מזוקקים

מהלך ההכנה

מהלך הכנה
 1. שִִִקלו 10 גר' נתרן ביקרבונט והעבירו לארלנמייר.

 2. הוסיפו מים מזוקקים עד לנפח של 500 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו בעזרת בוחש מגנטי עד להמסה.

מהלך הדגמה/ניסוי

 1. הכניסו ענף מצמח האלודיאה אל התמיסה בארלנמייר.

 2. כוונו את התאורה לכיוון הארלנמייר.

 3. המתינו כמה דקות.


תוצאות צפויות

 • בתוך דקות ספורות אפשר יהיה לראות בועות גז על גבי עלי הצמח.

 • בפיפטה תיווצר בועת גז, שתנוע כלפי מעלה ככל שהזמן יעבור.

 • על פי שינוי מיקום הבועה אפשר למדוד את נפח פליטת הפחמן הדו-חמצני.

הסבר מדעי

בתהליך הפוטוסינתזה הצמח קולט מים ופחמן דו-חמצני, ומייצר גלוקוז וחמצן באמצעות אנרגיית האור. הוספת נתרן ביקרבונט לתמיסה גורמת לכך שבעת המסתו הוא מתפרק ויוצר פחמן דו-חמצני. העלאת ריכוז הפחמן הדו-חמצני בתמיסה תגרום להעלאת קצב הפוטוסינתזה ולשחרור מהיר יותר של גז.

טיפים

טיפים
 • אפשר למדוד את נפח הגז הנפלט. לשם כך יש לפקוק את הארלנמייר בפקק גומי מחורר ולהשחיל פיפטה דרך החור אל תוך הנוזל. במידת הצורך, אפשר לאטום את הרווח מסביב לפיפטה בפלסטלינה.

 • לפעילות חקר אפשר לשנות את התנאים הבאים: ריכוז התמיסה, מספר ענפי האלודיאה, נפח התמיסה, זמן ההארה ועוצמתה, משך זמן התגובה.

פינוי חומרים

פינוי חומרים

ניתן לשפוך את התמיסה לכיור.

מצורף קישור מתוך אתר משרד החינוך: הבטחת הבטיחות במעבדות סעיף 2.9.6.

bottom of page