top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

נשימה בשמרים
מאת: מירב דור

גבישי נתרן כלורי 2

הוראות

בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות, ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים
דרושים:

כלים דרושים

להכנת הניסוי על ידי הלבורנט:

 • ארלנמייר 100 מ"ל להכנת תמיסת גלוקוז

 • ארלנמיירים 100 מ"ל, לפי מספר הקבוצות

 • מבחנות 15 מ"ל עם פקק, לפי מספר הקבוצות

 • מאזניים

 • ספטולה או כפית

 • קערית שקילה

 • בוחש מגנטי ומגנט


ציוד לקבוצה:

 • ארלנמייר 100 מ"ל עם 2 גר' שמרים

 • מבחנת 15 מ"ל עם 5 מ"ל תמיסת גלוקוז 1M

 • מקלון ערבוב

 • משורה 25 מ"ל

 • 3 מבחנות רגילות

 • כן מבחנות

 • טוש סימון

 • 3 פיפטות 5 מ"ל

 • פרופיפטור (משאבה)

 • אמבט מים מכוון ל-40 מעלות צלזיוס

חומרים
דרושים:

חומרים דרושים
 • שמרים

 • גלוקוז

 • מים מזוקקים

מהלך ההכנה

מהלך הכנה

על ידי הלבורנט

 1. שקלו 2 גר' שמרים והעבירו לארלנמיירים לפי מספר הקבוצות.

 2. להכנת 100 מ"ל תמיסת גלוקוז 1M:

 • שקלו 18 גר' גלוקוז, העבירו לארלנמייר הריק.

 • השלימו לנפח סופי של 100 מ"ל עם מים מזוקקים.

 • הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי.

3. מזגו 5 מ"ל תמיסת גלוקוז 1M למבחנות מסומנות, לפי מספר הקבוצות, ופקקו אותן.

מהלך הדגמה/ניסוי

כל קבוצת ילדים מקבלת ארלנמייר עם 2 גר' שמרים ו-5 מ"ל תמיסת גלוקוז.

 1. מדדו במשורה 15 מ"ל מים מזוקקים.

 2. הוסיפו בהדרגה את המים המזוקקים לארלנמייר עם השמרים תוך כדי ערבוב בעזרת מקל, עד לקבלת תרחיף אחיד.

 3. סמנו שלוש מבחנות בספרות 1, 2, 3.

 4. קחו שלוש פיפטות. כתבו על פיפטה אחת "תרחיף שמרים", על השנייה "תמיסת גלוקוז",  ועל השלישית "מים מזוקקים".

 5. העבירו תרחיף שמרים, תמיסת גלוקוז ומים בעזרת הפיפטות למבחנות על פי הטבלה המצורפת:

 


6.   כתבו את שמכם על המבחנות והכניסו לאמבט מים שחומם מראש לטמפרטורה של 30 מעלות צלזיוס, למשך חמש דקות.

7. מדדו את גובה הקצף לאחר חמש דקות בכל אחת מהמבחנות, ורשמו בטבלה.תוצאות צפויות

הסבר מדעי

שמרים הם יצור חד-תאי מממלכת הפטריות, והם מבצעים תהליכי נשימה. בתהליך הנשימה מפורק פחמימן (כדוגמת סוכר) ליצירת אנרגיה זמינה תוך כדי פליטת פחמן דו-חמצני. בנוכחות חמצן מתקיים תהליך נשימה אירובית, וללא נוכחות חמצן תתקיים נשימה אנאירובית. בשני התהליכים אחד מהתוצרים הוא הגז פחמן דו-חמצני. בועות הגז הנפלטות גורמות ליצירת "קצף" על פני  תרחיף השמרים.

טיפים

טיפים

פינוי חומרים

פינוי חומרים

אפשר להשתמש בתותים או באפונה קפואים • במבחנה 1 גובה הקצף יהיה הגבוה ביותר.

 • במבחנה 2 גובה הקצף יהיה נמוך מבמבחנה 1.

 • במבחנה 3 לא ייווצר קצף.

bottom of page