top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

משורת הפלא

גבישי נתרן כלורי 2

הוראות

בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות, ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתום ההכנה.


ציוד/כלים
דרושים:

 • מאזניים

 • ספטולות

 • קעריות שקילה

 • 3 משורות (שקופות) 100 מ"ל

 • 3 פיפטות

 • כפית

 • 2 בקבוקי מדידה 100 מ"ל

 • בקבוק 100 מ"ל ומשפך לנוזלים

 • פיפטור ידני: גלגלת ופיפטה 5 מ"ל

 • בוחש מגנטי ומגנטים

חומרים
דרושים:

 • 4 גר' נתרן הידרוקסידי NaOH

 • 1 גר' פנולפתלאין  C₂₀H₁₄O₄

 • 60 מ"ל אתנול 99% C₂H₅OH

 • משטפת מים מזוקקים

 • 2 כפיות חומצה ציטרית C₆H₈O₇

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

א. הכנת 100 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסידי 1M:

 1. העבירו 4 גר' נתרן הידרוקסידי לבקבוק מדידה בנפח של 100 מ"ל.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.


ב. מיהול תמיסת נתרן הידרוקסידי 1M לריכוז של 0.03M:

 1. העבירו בעזרת פיפטור ידני ופיפטה 3 מ"ל תמיסה למשורת 100 מ"ל.

 2. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 5. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.


ג. הכנת 100 מ"ל פנולפתלאין:

 1. העבירו 1 גר' פנולפתלאין לבקבוק מדידה בנפח של 100 מ"ל.

 2. הוסיפו 60 מ"ל אתנול 99%.

 3. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4. הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל והמשיכו לערבב על גבי הבוחש המגנטי.

 5. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 6. החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

מהלך הדגמה/ניסוי

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות, ומשקפי מגן.


 1. מִזגו למשורת זכוכית 100 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסידי 0.03M.

 2. הוסיפו מספר טיפות פנולפתלאין לקבלת צבע ורוד.

 3. הוסיפו כפית חומצה ציטרית.

תוצאות צפויות

 • צבע התמיסה משתנה מוורוד (בסיסי) לחסר צבע (חומצי).