top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

טיטרציה - מודגם על מיץ לימון

גבישי נתרן כלורי 2

הוראות

בטיחות:

 •      יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן

 •     יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה

ציוד/כלים
דרושים:

 •  סכין

 •  קרש חיתוך

 •  מסחטה

 •  4 כוסות חד״פ לשתייה

 •  3 משפכים

 •  ביורטה בנפח 25 או 50 מ"ל

 •  מעמד לביורטה ותופסן

 •  4 פיפטות של 10 מ"ל + פיפטור

 •  3 כוסות בנפח 100 מ"ל

 •  4 ארלנמייר 250 מ"ל

 •  בד גזה

 •  משורה בנפח 50 מ"ל

 •  נייר PH

 •  עט סימון

 •  מאזניים וקעריות שקילה

 • בקבוק מדידה

חומרים
דרושים:

 •  מים מזוקקים

 •  1 גר' פנולפתלאין  C₂₀H₁₄O₄

 •  לימון

 •  150 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסיד NaOH 0.2M

 •  אתאנול 95%-100%

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

הכנת 100 מ"ל תמיסת פנול פתלאין:

 1.     שקלו 1 גר' אבקת פנול פתלאין  והעבירו לבקבוק מדידה של 100 מ"ל.

 2.     מדדו 60 מ"ל אתנול במשורה ומזגו לבקבוק המדידה.

 3.     הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי.

 4.    הוסיפו מים מזוקקים כמעט עד לקו ה-100 מ"ל והמשיכו לערבב על גבי הבוחש המגנטי.

 5.    הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם טפי של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-100 מ"ל.

 6.     החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 7.     העבירו את האינדיקטור לבקבוק אחסון .

 

הכנת 250 מ"ל  תמיסת NaOH 0.2M:

 1.     שקלו 2 גר' אבקת נתרן הידרוקסידי והעבירו לבקבוק מדידה של 250 מ"ל.

 2.     הוסיפו מים מזוקקים עד כמעט קו המיניסקוס.

 3.     הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

 4.     הוציאו את המגנט והוסיפו מים עד לקו המיניסקוס.

 5.     החזירו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.

 6.     העבירו את התמיסה לבקבוק אחסון.

 

הכנת המכשור:

 1.     הרכיבו את הביורטה על גבי המעמד בעזרת תופסן.

 2.     שימו לב ששנתות הביורטה מתחילות מלמעלה (אפס) למטה.

 3.     סגרו את הברז של הביורטה כך שיהיה במצב מאוזן.

 

מהלך הדגמה/ניסוי

 1.   סחטו את הלימון בעזרת המסחטה. יש לסחוט כ-40-30 מ"ל של מיץ.

 2. סננו בעזרת משפך ובו בד גזה מקופל מספר פעמים את מיץ הלימון לתוך כוס כימית.

 3.    מדדו בעזרת פיפטה 10 מ"ל מיץ לימון והעבירו לארלנמייר 250 מ"ל. מזגו 10 מ"ל מיץ לארלנמייר נוסף.

 4.    מדדו את ה- pHשל המיץ בעזרת מקל/נייר pH.

 5.    הוסיפו לכל ארלנמייר 40 מ"ל מים מזוקקים.

 6.    הוסיפו מספר טיפות פנול פתלאין לכל ארלנמייר.

 7.    מזגו תמיסת נתרן הידרוקסיד 0.2M אל הביורטה עד לקו האפס.

 8.    התחילו בפעולת הטיטור:

 9. פתחו (מצב מאונך) וסגרו (מצב מאוזן) לסירוגין את הברז והניחו לנוזל להתחיל לטפטף למיץ. ערבבו את התמיסה בארלנמייר לאחר כל פתיחה של הברז.

  בעת טפטוף הבסיס למיץ יופיע צבע ורוד שייעלם עם שקשוק המיץ.

  המשיכו לפתוח ולסגור את הברז עד למצב שבו התמיסה נשארת ורודה.

 10. כעת חזרו על פעולת הטיטור בסעיפים 7 ו- 8 עם הארלנמייר הנוסף. הקפידו לטטר באיטיות קרוב לנקודת הסיום (הנקודה שבה התמיסה נשארה ורודה בטיטור הראשון).


תוצאות צפויות

 •  ככל שדרגת החומציות pH של התמיסה הנבדקת נמוכה יותר (התמיסה יותר חומצית) נפח הבסיס שיידרש לטיטור יהיו גדול יותר.