top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

חמצון חיזור - הבקבוק הכחול

הוראות

בטיחות:

 • יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים
דרושים:

 • מאזניים

 • קעריות שקילה

 • ספטולות

 • ארלנמייר 500 מ"ל ופקק

 • בוחש מגנטי ומגנטים

 • בקבוק מדידה 25 מ"ל

 • בקבוק זכוכית כהה עם טפי

חומרים
דרושים:

 • מים מזוקקים

 • 8 גר' אשלגן הידרוקסיד KOH

 • 6 גר' גלוקוז C₆H₁₂O₆

 • 0.25 גר' מתילן כחול C₁₆H₁₈ClN₃S

 • 25 מ"ל אתנול 100% C₂H₆O

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

 1. שקלו 6 גר' גלוקוז.

 2. הכנת 300 מ"ל תמיסת KOH :

א. שקלו 8 גר' אשלגן הידרוקסיד והעבירו לארלנמייר בנפח של 500 מ"ל.

ב. הוסיפו מים מזוקקים עד לקו ה-300 מ"ל.

ג. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

3. הכנת 25 מ"ל תמיסת מתילן כחול 1%:

    א. העבירו 0.25 גר' מתילן כחול לבקבוק מדידה של 25 מ"ל.

ב. הוסיפו אתנול עד לנפח של 25 מ"ל.

ג. הוסיפו מגנט וערבבו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.

ד. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים.

ה. שִִמרו את התמיסה בבקבוק זכוכית כהה עם טפי.

מהלך הדגמה/ניסוי


 1. הוסיפו את הגלוקוז לארלנמייר של תמיסת האשלגן הידרוקסיד ממש לפני ביצוע הניסוי!

 2. טפטפו 2-1 טיפות מתמיסת המתילן הכחול לארלנמייר עם התמיסה.

 3. פקקו את הארלנמייר.

 4. טלטלו את ארלנמייר מספר טלטולים נמרצים ואחר כך הניחו אותו ללא תנועה.

 5. צפו בהיעלמות הצבע בתמיסה.

 6. לאחר שינוי הצבע טלטלו שוב את הארלנמייר להחזרת הצבע.

 


תוצאות צפויות

 • צבע התמיסה יתחלף מכחול לחסר צבע. השינוי יתחיל בתוך כדקה.

 • טלטול נוסף של הארלנמייר יחזיר את הצבע לכחול.

הסבר מדעי