top of page
Scientist on Tablet

פרוטוקול הכנה להדגמה וניסוי

אינדיקטורים מהטבע לחומציות
מי כרוב, יין אדום, מיצוי היביסקוס

הוראות

בטיחות:

 • יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים
דרושים:

 •  6 בקבוקי מדידה 100 מ"ל

 • בקבוק מדידה 1 ליטר

 • 3 משורות 10 מ"ל

 •  2 טפי

 •  3 בקבוקוני זכוכית קטנים

חומרים
דרושים:

גבישי נתרן כלורי 2

אמצעי המחשה

מהלך ההכנה

הכנת 1 ליטר תמיסת נתרן הידרוקסיד 1M

 1. שִיקלו 40 גר' נתרן הידרוקסיד והעבירו לבקבוק מדידה.

 2. הוסיפו מים מזוקקים לבקבוק המדידה עד כשלושה ס"מ לפני קו הסימון. ערבבו על גבי בוחש בעזרת מגנט עד להמסה מלאה.

 3. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו עם פיפטה של מים מזוקקים את נפח התמיסה ל-1 ליטר.

 4. הכניסו את המגנט לערבוב נוסף על גבי הבוחש המגנטי.


הכינו  תמיסת חומצה כלורית 1M על פי הקישור המצורף.

מהלך הדגמה/ניסוי

 1. סדרו את ששת בקבוקי המדידה בשורה ומספרו אותם 6-1.

 2. מזגו לבקבוק 1 ולבקבוק 2 10 מ"ל של יין אדום לכל בקבוק והשלימו לנפח של 100 מ"ל עם מים מזוקקים. העבירו 20 מ"ל מהתמיסה לבקבוקון זכוכית קטן, עבור בקרה.

 3. מזגו לבקבוק 3 ולבקבוק 4 10 מ"ל מי כרוב לכל בקבוק והשלימו לנפח של 100 מ"ל עם מים מזוקקים. העבירו 20 מ"ל מהתמיסה לבקבוקון זכוכית קטן, עבור בקרה.

 4. מזגו לבקבוק 5 ולבקבוק 6 10 מ"ל מיצוי היביסקוס לכל בקבוק והשלימו לנפח של 100 מ"ל עם מים מזוקקים. העבירו 20 מ"ל מהתמיסה לבקבוקון זכוכית קטן, עבור בקרה.

 5. טפטפו לבקבוקי המדידה (1,3,5) מספר טיפות של חומצה כלורית.

 6. טפטפו לבקבוקי המדידה (2,4,6) מספר טיפות של נתרן הידרוקסיד.

תוצאות צפויות

 • בתמיסות הבסיסיות יתקבלו גוונים של צבע ירוק.

 • בתמיסו החומציות יתקבלו גוונים של צבע אדום-ורוד.